MHC-butik

Mun-H-Centers webbförsäljning

OBS! OBS! OBS! beställningar från Norge görs här

Konsultation
Konsultation på Mun-H-Center.
NOT-S

Här hittar du allt material om

NOTS

Information in English, please click here.

MHC Förlag
Anmälan
Anmäl dig till nätverket
Ordlista
Här kan du få några ord förklarade.
MHC-basen

Välj en diagnos i listan för information om säll­synta tillstånd.

Kurser på Mun-H-Center
2014

 

20−22/11  

PROMPT Workshop Fulltecknad

4/12

Fokusdag Genetik - tandvårdens roll vid diagnostik och behandling av personer med olika genetiska tillstånd

2015

 

18−22/5

Diplomkurs i oral motorik

 

Aktuellt
Vi sörjer vår vän Jan Andersson-Norinder och tänker på hans familj.

Jan grundade Mun-H-Center 1995 och har under hela sitt yrkesverksamma liv stått på de svagas sida.

Tack Jan - Vi är många som känner tacksamhet för allt du betytt för oss. 

 

 


  Komhit logga  

KomHIT-projektet

Mun-H-Center ingår i KomHIT-projektet, ett projekt med syfte att tillgodose barns rätt till kommunikation, ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelser och i tandvårdande behandling. Läs mer. 


omslag skrift

 

Vår nya skrift om oralmotorisk stimulans och träning finns nu till försäljning !

Information om innehåll och beställning >>>>>

Se även filmerna där logoped Åsa Mogren berättar om munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser. Filmerna är gjorda i samarbete mellan NFSD och Ågrenska >>>>>


 

Mun-H-Center erbjuder kostnadsfria föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om sällsynta diagnoser, 1000-inlärning och orofaciala hjälpmedel etc. Föreläsningarna hålls antingen via videokonferens eller på plats i våra lokaler.
För mer information följ länken.

 


Forskningsprojekt på Mun-H-Center 

Uppföljning av munhälsa och munfunktion vid neuromuskulär sjukdom

Är du intresserad av att deltaga?

Länk till informationsfolder.


 

Välkommen till Mun-H-Center


Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

Information

MHC-appenmhc-appen

Ladda ner MHC-appen gratis och ta del av vår information om sällsynta diagnoser.

Vi planerar att bygga ut MHC-appen med information om munvård för barn.

Klicka här om du vill bidra med dina synpunkter på utvecklingen av appen.


Åsa Mo broschyr 2014

 

 FOKUSDAG 2014 

 

 

Genetik - tandvårdens roll vid diagnostik och behandling av patienter med olika gentiska tillstånd

Torsdag 4/12  Tid:9.00-16.30

Målgrupp: tandvårdspersonal och övriga intresserade


 

Referat från Fokusdagen 2013 om salivens betydelse.  Ladda ner pdf.


 

Kurser hösten 2014. Ladda ner kursbladet här.


 

Familjevistelser på Ågrenska >>>> 

Info orofaciala hjälpmedel

Nya filmer som spelats in  i samarbete med Hälsodontologiska enheten

Filmer om hur Tumle dentalkuddar används>>>> 

 Kuddar

Filmer som visar förflyttning  mellan rullstol och behandlingsstol >>>>>

 Lyft

 

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m